X

Puteti compara maxim 4 produse! Primul produs adaugat in lista a fost sters.

Produse
Produse

Tombola La multi ani Miele

UPDATE 13.12.2018 - Extragere

 

Locul I, Aspirator C3 Pure Red 1090 - Marinela Stancu
Locul II, Difuzor Electric Multifuncțional Esteban - Irina Ghiduș
Locul III, Buchet Parfumat Esteban - Szekely Imola

 

UPDATE 12.12.2018 - Ora 18.06 - Modificare extragere

 

Castigatorii vor fi alesi in data de 13 decembrie 2018 prin intermediul platformei www.random.org.

 

Regulament concurs „Miele de 5 ani in Cluj Napoca”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

Concursul "Miele de 5 ani in Cluj Napoca!"este organizat de SC Complete International Business Consulting SRL(denumit in continuare "Organizatorul"), cu sediul in Cluj-Napoca, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J12/1181/2001, C.I.F. RO 14179624. 

 

Participantii la Concursul "Miele de 5 ani in Cluj Napoca!"(denumit in continuare "Concursul" ) sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament ").

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina de Facebook, Facebook.com/mielekuiba, pe intreaga durata a Concursului, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Sectiunea 2 din prezentul Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru ) ore de la anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de Facebook,  Facebook.com/mielekuiba.

 

SECTIUNEA 2. ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara incepand de la data de 0 1 Decembrie 2018 ora 13:00 PM si se incheie la data de   12 Decembrie 2018  , ora 10 :00 AM.       Concursul va fi promovat in perioada  01.12.2018-11.12.2018 pe pagina oficiala  Facebook.com/mielekuiba.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care, pana la data inceperii concursului, respectiv 01 decembrie 2018, au implinit varsta de 15 ani si care au domiciliul in Romania, in conditiile referite in prezentul Regulament. Exceptie fac angajatii Organizatorului, precum si rudele si afinii de gradul 1 si 2 ale acestora (copii, parinti, sot/sotie etc). In cazul in care unul dintre castigatori are varsta intre 15 ani si 18 ani neimpliniti, acesta trebuie sa comunice si datele de identificare ale parintelui sau a tutorelui legal, care de asemenea trebuie sa fie prezent alaturi de minorul castigator pentru a intra in posesia premiului.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul "Miele de 5 ani in Cluj Napoca!"se desfasoara pe pagina Facebook.com/mielekuiba. Premiul constă :

  1. Premiu 1: Aspirator Miele Pure RED C3 
  2. Premiu 2 : Un difuzor electric Esteban Paris (multifuntion alb )
  3. Premiu 3 : Un buchet parfumat Esteban Paris 

 

Pentru a putea sa se inscrie la concurs, participantul trebuie sa completeze adresa de e-mail valida in campul de inscriere la tombola de pe pagina https://www.mieleboutiquecluj.ro/promo/

Conform imagine :

 

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Valoarea totala a premiului acordat in cadrul concursului"Miele de 5 ani in Cluj Napoca!""este de 1161 lei ( TVA inclus). 

 

In cadrul concursului se vor desemna prin tragere la sorti 3 castigatori, acestia fiind premiati cu premiile descrise la sectiunea 4 al acestui regulament.

 

Participantii vor primi numere in functie de ordinea inscrierii in concurs, iar castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sort desfasurat in magazinul Miele Boutique KUIBA, situat pe str. Bucuresti nr.55, de catre 3 invitati speciali.Desemnarea castigatorilor va avea loc in ziua de 12 decembrie 2018, intre orele 12.00-16.00, live pe facebook.

Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani si nici nu se pot schimba parametrii premiului oferit. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii au furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiului.

 

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca public numele castigatorilor si castigul acordat in cadrul acestui Concurs. Numele castigatorilor si castigul acordat vor fi afisate pe  Facebook.com/mielekuibain maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la tragerea la sorti. 

Validarea castigului participantului, al carui numar de participare la concurs a fost extras prin tragere la sorti si a carui nume a fost afisat pe pagina  Facebook.com/mielekuiba, se va face in urmatoarele conditii:

- participantul selectat castigator va comunica, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data afisarii numelui lui, un mesaj privat pe pagina Facebook.com/mielekuiba, care sa contina: numele si prenumele castigatorului, o copie a documentului de identitate si un numar de telefon de contact.

- Organizatorul va confirma validarea premiilor prin trimiterea unui e-mail catre participantul selectat a fi castigator, in termen de maxim 7 (sapte) zile lucratoare de la data transmiterii datelor de contact de catre acesta. 

- premiile vor putea fi ridicate in maxim 48 de ore de la showroom-ul Miele Boutique Kuiba, din Str. Bucuresti Nr.55, Cluj-Napoca, Cluj. 

- in cazul in care unul dintre castigatori are varsta intre 15 ani si 18 ani, acesta trebuie sa fie in prezenta parintelui sau a tutorelui pentru a intra in posesia premiului. Atat parintele/tutorele cat si castigatorul trebuie sa prezinte acte de identitate pentru ridicarea premiului.

  • raspunderea asupra datelor inscrise in contul de Facebook al participantilor apartine exclusiv acestora. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea eventualelor imposibilitati ale acordarii premiilor din cauza indicarii unor date false.

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din loterii publicitare in conformitate cu prevederile Titlului III din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. De la data transferului premiului in posesia castigatorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului. 

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la concurs sau alte cheltuieli asimilate).

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi facut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiului prezentului Concurs: 

- Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (telefonic sau prin e-mail) din motive independente de Organizator. 

- Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului. 

- Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

- Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator. 

- Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta. 

- Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre useri, participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

- Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului concursului.

Prin prezentul Regulament, tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

Prin transmiterea unei copii scanate a actului lor de identitate( si daca este cazul a parintelui sau tutorelui ) participantii sunt de acord ca datele lor sa fie prelucrate de catre Complete International Business Consulting Srl.

Scopul prelucrarii este de a valida castigatorii si acordarea premiilor.

Datele de identificare ( inclusiv CNP-ul cuprins in actul de identitate ) sunt necesare Organizatorului pentru indeplinirea obligatiilor fiscale.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 12. ALTE DISPOZITII

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in cazul organizarii de loterii publicitare, prezentul Regulament va fi autentificat de catre Organizator la biroul unui Notar Public, inainte de inceperea Concursului.

Titlu Footer mijloc
înregistrează-te

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.

Pentru a vă transmite prin email informații cu privire la noile produse si serviciile noastre vă rugăm să completați câmpurile de mai jos:

powered by teamshare
© Copyright 2019 Miele Online Shop
designed by headstart.ro
Nou
WEG675 WPS TwinDos, Masina de spalat rufe, 9kg
Cod MIE11299920
Cantitate limitata
Preț 5.815,00 Lei
Cantitate limitata
Aspirator C3 Electro ecoline 10333140
Cod MIE10333140
Cantitate limitata
Preț 2.180,00 Lei
Cantitate limitata
Nou
G 7100 SC Masina de spalat Vase Freestanding
Cod MIE11070390
la comanda
Preț 4.595,00 Lei
la comanda
Preț 5.575,00 Lei
Cantitate limitata
Preț 6.535,00 Lei
la comanda
Nou
G 7360 SCVi AutoDos Masina de spalat Vase Integr
Cod MIE11070970
Disponibil
Preț 7.270,00 Lei
Disponibil
Nou
DGC 7860 GRGR Cuptor Combi cu Aburi Vitro Line
Cod MIE11107250
la comanda
Preț 22.790,00 Lei
la comanda
Nou
PWM 506 DV LW Mop Star 60 Masina de spalat Mopuri
Cod MIE11049750
la comanda
Preț 14.990,00 Lei
la comanda
Preț 13.790,00 Lei
la comanda
Nou
PWM 507 DP SST Masina de spalat profesionala ,7kg
Cod MIE11049680
la comanda
Preț 14.500,00 Lei
la comanda
Preț 22.190,00 Lei
la comanda